Број групе Предмет Наставник/сарадник Дан Од До Просторија Семестар
1 Увод у право Илија Јованов УТО 11:00 13:45 Учионица 34 (II спрат) Зимски семестар
2019.
2 Увод у право Илија Јованов УТО 14:00 16:45 Учионица 34 (II спрат) Зимски семестар
2019.
3 Историја државе и права 1 Урош Станковић УТО 08:00 10:45 Учионица 35 (II спрат) Зимски семестар
2019.
4 Историја државе и права 1 Урош Станковић УТО 11:00 13:45 Учионица 35 (II спрат) Зимски семестар
2019.
5 Римско право Милан Милутин УТО 08:00 10:45 Учионица „МММ“ (II спрат) Зимски семестар
2019.
6 Римско право Милан Милутин УТО 11:00 13:45 Учионица „МММ“ (II спрат) Зимски семестар
2019.
7 Римско право Милан Милутин УТО 14:00 16:45 Учионица „МММ“ (II спрат) Зимски семестар
2019.
8 Систем безбедности Ненад Радивојевић СРЕ 15:00 17:45 Учионица 35 (II спрат) Зимски семестар
2019.
9 Систем безбедности Ненад Радивојевић ЧЕТ 10:00 12:45 Учионица 35 (II спрат) Зимски семестар
2019.
10 Систем безбедности Владан Мирковић СРЕ 15:00 17:45 Учионица 34 (II спрат) Зимски семестар
2019.
11 Систем безбедности Владан Мирковић ЧЕТ 10:00 12:45 Учионица 34 (II спрат) Зимски семестар
2019.
12 Кривично право Стефан Самарџић СРЕ 12:00 14:45 Учионица 19 (I спрат) Зимски семестар
2019.
13 Кривично право Стефан Самарџић ЧЕТ 11:00 13:45 Учионица 19 (I спрат) Зимски семестар
2019.
14 Породично право Сандра Самарџић СРЕ 12:00 14:45 Учионица 16 (I спрат) Зимски семестар
2019.
15 Породично право Сандра Самарџић ЧЕТ 11:00 13:45 Учионица 16 (I спрат) Зимски семестар
2019.
16 Увод у грађанско право Слобода Мидоровић СРЕ 14:00 16:45 Учионица 22 (I спрат) Зимски семестар
2019.
17 Увод у грађанско право Слобода Мидоровић СРЕ 17:00 19:45 Учионица 22 (I спрат) Зимски семестар
2019.
18 Увод у грађанско право Слобода Мидоровић ЧЕТ 14:00 16:45 Учионица 22 (I спрат) Зимски семестар
2019.
19 Међународно јавно право 1 Стефан Радојчић СРЕ 12:00 14:45 Учионица 21 (I спрат) Зимски семестар
2019.
20 Међународно јавно право 1 Стефан Радојчић СРЕ 15:00 17:45 Учионица 21 (I спрат) Зимски семестар
2019.
21 Управно право Ратко Радошевић ЧЕТ 08:00 09:45 Учионица 21 (I спрат) Зимски семестар
2019.
22 Управно право Ратко Радошевић ЧЕТ 10:00 11:45 Учионица 21 (I спрат) Зимски семестар
2019.
23 Радно право Дарко Божичић УТО 13:00 14:45 Учионица 19 (I спрат) Зимски семестар
2019.
24 Радно право Дарко Божичић УТО 15:00 16:45 Учионица 19 (I спрат) Зимски семестар
2019.
25 Облигационо право Николина Мишчевић УТО 13:00 14:45 Учионица 33 (II спрат) Зимски семестар
2019.
26 Облигационо право Николина Мишчевић УТО 15:00 16:45 Учионица 33 (II спрат) Зимски семестар
2019.
27 Кривично процесно право 1 Иван Милић ЧЕТ 08:00 09:45 Учионица 18 (I спрат) Зимски семестар
2019.
28 Кривично процесно право 1 Иван Милић ЧЕТ 10:00 11:45 Учионица 18 (I спрат) Зимски семестар
2019.
29 Пореско право Лука Батуран ЧЕТ 10:00 11:45 Учионица 22 (I спрат) Зимски семестар
2019.
30 Криминологија Иван Милић ЧЕТ 14:00 15:45 Учионица 18 (I спрат) Зимски семестар
2019.
31 Прекршајно право Иван Милић СРЕ 14:00 16:45 Учионица 18 (I спрат) Зимски семестар
2019.
32 Грађанско процесно право Милица Ковачевић ПОН 11:00 13:45 Учионица 35 (II спрат) Зимски семестар
2019.
33 Грађанско процесно право Милица Ковачевић ПОН 14:00 16:45 Учионица 35 (II спрат) Зимски семестар
2019.
34 Право привредних друштава Симеона Мања УТО 11:00 13:45 Учионица „ВММ“ (II спрат) Зимски семестар
2019.
35 Право привредних друштава Симеона Мања УТО 14:00 16:45 Учионица „ВММ“ (II спрат) Зимски семестар
2019.
37 Међународно привредно право Симеона Мања ЧЕТ 14:00 16:45 Учионица „ВММ“ (II спрат) Зимски семестар
2019.
37 Међународно привредно право Сандра Фишер Шобот УТО 11:00 13:45 Учионица 18 (I спрат) Зимски семестар
2019.
38 Међународно приватно право (општи део) Петар Ђундић ПОН 17:00 19:45 Учионица 34 (II спрат) Зимски семестар
2019.