Број групе Предмет Наставник/сарадник Дан Од До Просторија Семестар
1 Увод у право Илија Јованов УТО 13:00 14:30 Учионица „СУП“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
2 Увод у право Илија Јованов УТО 14:50 16:20 Учионица „СУП“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
3 Увод у право Илија Јованов УТО 18:00 19:30 Учионица „СУП“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
4 Увод у право Илија Јованов УТО 19:30 21:00 Учионица „СУП“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
5 Увод у право Илија Јованов СРЕ 13:10 14:40 Учионица „СУП“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
6 Увод у право Илија Јованов СРЕ 15:00 16:30 Учионица „СУП“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
7 Увод у право Илија Јованов СРЕ 16:50 18:20 Учионица „СУП“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
8 Увод у право Илија Јованов СРЕ 18:40 20:10 Учионица „СУП“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
9 Увод у право Илија Јованов ПЕТ 08:00 09:30 Учионица „СУП“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
10 Увод у право Илија Јованов ПЕТ 09:50 11:20 Учионица „СУП“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
11 Увод у право Илија Јованов ПЕТ 11:40 13:10 Учионица „СУП“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
12 Увод у право Илија Јованов ПЕТ 13:30 15:00 Учионица „СУП“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
13 Увод у право Илија Јованов ПЕТ 15:20 16:50 Учионица „СУП“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
14 Увод у право Илија Јованов ПЕТ 17:20 18:50 Учионица „СУП“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
15 Уставно право Наташа Рајић ПОН 15:00 15:45 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
16 Уставно право Наташа Рајић ПОН 18:00 18:45 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
17 Уставно право Наташа Рајић ПОН 17:00 17:45 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
18 Уставно право Наташа Рајић ЧЕТ 08:00 08:45 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
19 Уставно право Наташа Рајић ЧЕТ 09:00 09:45 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
20 Уставно право Наташа Рајић ЧЕТ 10:00 10:45 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
21 Уставно право Наташа Рајић ЧЕТ 11:00 11:45 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
22 Уставно право Наташа Рајић ПЕТ 11:30 12:15 Амфитеатар (приземље) Зимски семестар
2021.
23 Уставно право Наташа Рајић ПЕТ 12:30 13:15 Амфитеатар (приземље) Зимски семестар
2021.
24 Уставно право Наташа Рајић ПЕТ 13:30 14:15 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
25 Уставно право Наташа Рајић ПЕТ 14:30 15:15 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
26 Уставно право Наташа Рајић ПЕТ 15:30 16:15 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
27 Уставно право Наташа Рајић ПОН 19:00 19:45 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
28 Уставно право Наташа Рајић ПОН 20:00 20:45 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
29 Правна историја Урош Станковић УТО 13:00 14:30 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
30 Правна историја Урош Станковић УТО 18:00 19:30 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
31 Правна историја Урош Станковић СРЕ 13:10 14:40 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
32 Правна историја Урош Станковић СРЕ 15:00 16:30 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
33 Правна историја Урош Станковић СРЕ 16:50 18:20 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
34 Правна историја Урош Станковић ЧЕТ 08:00 09:30 Учионица „СУП“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
35 Правна историја Урош Станковић ЧЕТ 09:50 11:20 Учионица „СУП“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
36 Правна историја Урош Станковић ПЕТ 08:00 09:30 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
37 Правна историја Урош Станковић ПЕТ 09:50 11:20 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
38 Систем безбедности Владан Мирковић ПОН 16:10 17:40 Учионица „СУП“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
39 Систем безбедности Владан Мирковић ПОН 18:00 19:30 Учионица „СУП“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
40 Систем безбедности Владан Мирковић УТО 14:50 16:20 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
41 Систем безбедности Владан Мирковић УТО 16:40 18:10 Учионица 35 (II спрат) Зимски семестар
2021.
42 Систем безбедности Владан Мирковић ПЕТ 09:50 11:20 Учионица 35 (II спрат) Зимски семестар
2021.
43 Систем безбедности Владан Мирковић ПЕТ 11:40 13:10 Учионица 35 (II спрат) Зимски семестар
2021.
44 Увод у грађанско право Слобода Мидоровић ЧЕТ 12:00 14:15 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
45 Увод у грађанско право Слобода Мидоровић ЧЕТ 14:35 16:50 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
46 Увод у грађанско право Слобода Мидоровић ЧЕТ 17:10 19:25 Учионица 14 (I спрат) Зимски семестар
2021.
47 Кривично право Стефан Самарџић ЧЕТ 12:00 14:15 Учионица „СУП“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
48 Кривично право Стефан Самарџић ЧЕТ 14:35 16:50 Учионица „СУП“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
49 Кривично право Стефан Самарџић ЧЕТ 17:10 19:25 Учионица „СУП“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
50 Породично право Милица Ковачевић СРЕ 14:00 16:15 Учионица „ВММ“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
51 Породично право Милица Ковачевић СРЕ 16:35 18:50 Учионица „ВММ“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
52 Породично право Милица Ковачевић ЧЕТ 12:00 14:15 Амфитеатар (приземље) Зимски семестар
2021.
53 Породично право Милица Ковачевић ЧЕТ 14:35 16:50 Учионица „ВММ“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
54 Међународно јавно право 1 Стефан Радојчић СРЕ 14:00 16:15 Учионица 9 (I међуспрат) Зимски семестар
2021.
55 Међународно јавно право 1 Стефан Радојчић СРЕ 16:35 18:50 Учионица 9 (I међуспрат) Зимски семестар
2021.
56 Међународно јавно право 1 Стефан Радојчић ЧЕТ 14:35 16:50 Учионица 9 (I међуспрат) Зимски семестар
2021.
57 Међународно јавно право 1 Стефан Радојчић ЧЕТ 17:10 19:25 Учионица 9 (I међуспрат) Зимски семестар
2021.
58 Криминалистичка техника и тактика Милана Писарић ПОН 12:30 14:45 Амфитеатар (приземље) Зимски семестар
2021.
59 Управно право Ратко Радошевић ЧЕТ 14:30 16:00 Учионица 19 (I спрат) Зимски семестар
2021.
60 Управно право Ратко Радошевић ЧЕТ 16:20 17:50 Учионица 19 (I спрат) Зимски семестар
2021.
61 Управно право Ратко Радошевић ПЕТ 13:30 15:00 Учионица „ВММ“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
62 Управно право Ратко Радошевић ПЕТ 15:20 16:50 Учионица „ВММ“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
62 Управно право Ратко Радошевић ПЕТ 17:10 18:40 Учионица „ВММ“ (II спрат) Зимски семестар
2021.
63 Радно право Дарко Божичић ЧЕТ 14:30 16:00 Учионица 20 (I спрат) Зимски семестар
2021.
64 Радно право Дарко Божичић ЧЕТ 16:20 17:50 Учионица 20 (I спрат) Зимски семестар
2021.
65 Радно право Дарко Божичић ЧЕТ 18:10 19:40 Учионица 20 (I спрат) Зимски семестар
2021.
66 Радно право Дарко Божичић ПЕТ 13:30 15:00 Амфитеатар (приземље) Зимски семестар
2021.
67 Радно право Дарко Божичић ПЕТ 15:20 16:50 Амфитеатар (приземље) Зимски семестар
2021.
68 Облигационо право Николина Мишчевић ЧЕТ 14:30 16:00 Учионица 34 (II спрат) Зимски семестар
2021.
69 Облигационо право Николина Мишчевић ЧЕТ 16:20 17:50 Учионица 34 (II спрат) Зимски семестар
2021.
70 Облигационо право Николина Мишчевић ЧЕТ 18:10 19:40 Учионица 34 (II спрат) Зимски семестар
2021.
71 Облигационо право Николина Мишчевић ПЕТ 15:20 16:50 Учионица 34 (II спрат) Зимски семестар
2021.
72 Облигационо право Николина Мишчевић ПЕТ 17:10 18:40 Амфитеатар (приземље) Зимски семестар
2021.
73 Пореско право Лука Батуран ЧЕТ 14:30 16:00 Учионица 35 (II спрат) Зимски семестар
2021.
74 Пореско право Лука Батуран ЧЕТ 16:20 17:50 Учионица 35 (II спрат) Зимски семестар
2021.
75 Пореско право Лука Батуран ПЕТ 13:30 15:00 Учионица 19 (I спрат) Зимски семестар
2021.
76 Пореско право Лука Батуран ПЕТ 15:20 16:50 Учионица 19 (I спрат) Зимски семестар
2021.
77 Кривично процесно право 1 Милана Писарић ЧЕТ 08:00 09:30 Амфитеатар (приземље) Зимски семестар
2021.
78 Кривично процесно право 1 Милана Писарић ЧЕТ 14:30 16:00 Амфитеатар (приземље) Зимски семестар
2021.
79 Кривично процесно право 1 Милана Писарић ЧЕТ 16:20 17:50 Амфитеатар (приземље) Зимски семестар
2021.
80 Криминологија Иван Милић ЧЕТ 18:10 19:40 Амфитеатар (приземље) Зимски семестар
2021.
81 Грађанско процесно право Марко Кнежевић ЧЕТ 14:30 16:45 Учионица 6 (I међуспрат) Зимски семестар
2021.
82 Грађанско процесно право Марко Кнежевић ЧЕТ 17:05 19:20 Учионица 6 (I међуспрат) Зимски семестар
2021.
83 Грађанско процесно право Марко Кнежевић ПЕТ 11:45 14:00 Учионица 20 (I спрат) Зимски семестар
2021.
84 Грађанско процесно право Марко Кнежевић ПЕТ 14:20 16:35 Учионица 20 (I спрат) Зимски семестар
2021.
85 Грађанско процесно право Марко Кнежевић ПЕТ 17:10 19:25 Учионица 20 (I спрат) Зимски семестар
2021.
86 Право привредних друштава Марина Марић СРЕ 14:30 16:45 Учионица 19 (I спрат) Зимски семестар
2021.
87 Право привредних друштава Марина Марић СРЕ 17:05 19:20 Учионица 19 (I спрат) Зимски семестар
2021.
88 Право привредних друштава Марина Марић ЧЕТ 14:30 16:45 Учионица 16 (I спрат) Зимски семестар
2021.
89 Право привредних друштава Марина Марић ЧЕТ 17:05 19:20 Учионица 21 (I спрат) Зимски семестар
2021.
90 Право привредних друштава Марина Марић ПЕТ 08:55 11:10 Амфитеатар (приземље) Зимски семестар
2021.
91 Међународно привредно право Марина Марић ПЕТ 11:45 14:00 Учионица 6 (I међуспрат) Зимски семестар
2021.
92 Међународно привредно право Марина Марић ПЕТ 14:20 16:35 Учионица 6 (I међуспрат) Зимски семестар
2021.
93 Међународно приватно право (општи део) Петар Ђундић СРЕ 17:05 19:20 Учионица 6 (I међуспрат) Зимски семестар
2021.
94 Међународно приватно право (општи део) Петар Ђундић ЧЕТ 14:30 16:45 Учионица 21 (I спрат) Зимски семестар
2021.
95 Прекршајно право Иван Милић СРЕ 14:30 16:45 Амфитеатар (приземље) Зимски семестар
2021.
96 Прекршајно право Иван Милић СРЕ 17:05 19:20 Амфитеатар (приземље) Зимски семестар
2021.
97 Прекршајно право Иван Милић ЧЕТ 14:30 16:45 Учионица 22 (I спрат) Зимски семестар
2021.
99 Кривично право Стефан Самарџић УТО 18:00 20:15 Амфитеатар (приземље) Зимски семестар
2021.
100 Кривично процесно право 1 Милана Писарић ЧЕТ 18:10 19:40 Учионица „ВММ“ (II спрат) Зимски семестар
2021.